Tietoliikenteen mahdollisuudet ja haasteet 2025 -tilaisuus netissä!

Voit seurata "Tietoliikenteen mahdollisuudet ja haasteet 2025" -tilaisuutta myös netissä!

Suoratoisto-osoite on

http://bambuser.com/channel/karkileader

Yhdistyksille 50% tukea hankintoihin!

Vauhtia rattaisiin -teemahanke

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n hallitus valitsi kuusi alahanketta rahoitettavaksi 11.10.2017!

* * * * *

Hankkeen tavoitteena on luoda uusia harrastusmahdollisuuksia sekä aktivoida ja kehittää yhdistystoimintaa pienten investointien avulla. Kohderyhmänä ovat nuoriso ja lapsiperheet. Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi liikuntaan, kulttuuriin, tapahtumiin tai kokoontumistiloihin

Teemahankkeen alahankkeissa toteutettavilla investoinneilla voidaan muun muassa hankkia urheilu-, peli-, teatteri- ja muita harrastusvälineitä sekä kalusteita kokoontumis- ja ajanviettopaikkoihin. Näiden toimenpiteiden avulla kehitetään harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia sekä lisätään maaseudun vetovoimaa asuinpaikkana. 

Teemahankkeen sisältö, koko, tuki ja toteutusaika

Alahankkeilla rahoitetaan pieniä kone-, laite- ja kalustoinvestointeja. Alahankkeen minimikoko on 1000 € ja maksimikoko 10 000 €.  Alahankkeille myönnettävä tuki on enintään 50 prosenttia. Talkoot eivät tässä hankkeessa kelpaa omarahoitukseksi.

Alahankkeiden toteutusaika on 15.10.2017 - 31.12.2018

Teemahankkeen hallinto

Teemahankkeen kokonaishallinnoinnista vastaa Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry. Yhdistyksillä on mahdollisuus hakea alahankkeita. Leader-toimisto vastaa alahankkeiden kokoamisesta ja niiden tallentamisesta Hyrrä-järjestelmään sekä alahankkeiden toteuttajien kouluttamisesta ja opastuksesta. Alahankkeita toteuttavat yhdistykset vastaavat oman alahankkeensa toteuttamisesta. Teemahanke tarjoaa mahdollisuuden tutustua hanketoimintaan mahdollisimman kevyin hallinnollisin järjestelyin.

Hakuprosessin kulku

a) Yhdistys päättää omassa kokouksessaan hakea alahanketta. Yhdistyksessä täytetään hakemuslomake ja laaditaan tarvittaessa hankesuunnitelma.

b) Yhdistys toimittaa kaikki hakemukseen tarvittavat liitteet Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin toimistolle viimeistään 30.9.2017.

c) Leader-hallitus käsittelee saapuneet hakemukset ja valitsee teemahankkeen alahankkeet lokakuussa 2017.

d) Kaikkien hankkeeseen hyväksyttyjen alahankkeiden toteuttajien kanssa tehdään tuensiirtosopimus, jossa sovitaan tuen siirtämisestä Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:ltä alahanketta toteuttavalle yhdistykselle. Sopimuksessa määritellään myös vastuut ja työnjako. Leader-toimisto lähettää kaikki alahankkeet sisältävän hakemuksen Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen.

e) Omaa alahanketta voi lähteä toteuttamaan omalla riskillä, kun hakijayhdistys on saanut tiedon, että hakemus on tullut ELY-keskuksessa vireille.

f) Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry järjestää koulutusta hankkeen toteuttamiseen liittyen.

g) Yhdistys toteuttaa alahanketta omalla kustannuksellaan. Tuki haetaan jälkikäteen maksuun kaikkien alahankkeiden kanssa yhdessä. 

Alahankkeen hakija

Alahankkeiden hakijoita koskevat samat vaatimukset kuin Leader-tuen muitakin hakijoita. Tuki on tarkoitettu yhdistyksille, joiden toiminta kohdistuu Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin toiminta-alueelle (Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Imatran maaseutualue).

Alahankkeiden valintakriteerit

Kaikkien alahankkeiden tulee täyttää yleiset hyväksyttävyysvaatimukset, joita ovat sopivuus Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin kehittämisohjelmaan sekä idean ja toteutuksen paikallisuus. Tämän lisäksi arvioidaan hakijan sitoutuneisuutta ja hankkeen sosiaalista vaikuttavuutta. Yleishyödyllisille alahankkeille olennaista on myös se, että hankkeen tuloksista tiedotetaan ja hakijayhdistyksen toiminta on avointa ja siihen voivat uudet toimijat osallistua. Sellaiset hakemukset ovat etusijalla, joiden tuloksena syntyy uutta toimintaa ja uutta yhteistyötä. Kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan myös alahankkeiden valinnassa.

Hyväksyttävyys- ja valintakriteerit

Hyväksyttävät kustannukset ja hakeminen

Maaseudun hanketuesta annettuihin lakeihin ja säädöksiin perustuvia, hyväksyttäviä kustannuksia ovat tässä hankkeessa pienet kone-, laite- ja kalustohankinnat. Etukäteen hyvin mietitty kustannusarvio vähentää yhdistyksen riskejä ja auttaa hankkeen toteuttamisessa. 

Hakemus tehdään Maaseutuviraston lomakkeelle 3325B

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

 - hankesuunnitelma, joka sisältää tietoa hakijasta, perustelut, konkreettisen suunnitelman siitä mitä tehdään, tekijät, aikataulun sekä kustannusarvion  

 - yhdistysrekisteriote, josta käy ilmi nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt

 - yhdistyksen säännöt

 - viimeisin tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus

 - kokouspöytäkirja, jossa on päätetty hankkeen hakemisesta

 

Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa ottaa yhteyttä Leader-toimistoon.

Osoite: Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry, Parikkalantie 45, 59100 Parikkala

Markku-Pekka, puh 0503518990, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Riitta, 0505969489, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

 

 

 

Ikioma Ihana Imatra -keskusteluillat

 

Tule mukaan rakentamaan Ikioma Ihana Imatra -yhdistysten verkostoa! Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat edelleen tervetulleita keskustelemaan ja osallistumaan. Mukaan voi tulla, vaikka ei edellisiin tapaamisiin olisikaan osallistunut.

Tämän kevään viimeinen Ikioma Ihana Imatra -keskusteluilta pidetään keskiviikkona 17.5. klo 18 Teatteri Imatran Teatterikahvilassa.

Keskusteluiltojen ajat ja paikat:

> Keskiviikko 17.5. klo 18 / Teatteri Imatran Teatterikahvila, Kallenkuja 3

>Keskiviikko 3.5. klo 18 / Vuoksen Kirjakauppa Oy, Vuoksenniskantie 72, 55800 Imatra
>Tiistai 18.4. klo 18 / Imatran Kaupunkikeskusta ry - Imitsi, F.O. Virtasen katu 6, 55100 Imatra
>Keskiviikko 5.4. klo 18 / Niskan Vuoksi ry:n toimisto, Vuoksenniskantie 62, 55800 Imatra
>Tiistai 21.3. klo 18 / Monikulttuurinen Toimintakeskus Kipinä, Asemäentie 6 B
>Maanantai 6.3. klo 18 / Imatran Urheilutalo, kokoushuone 107, Kotipolku 2
>Tiistai 21.2. klo 18 / Art Platform Norppa, Koskenparras 1 A

Kutsumme mukaan imatralaisia yhdistyksiä, jotka toimivat nuorten tai nuorten aikuisten parissa ja joilla on halua tutustua toisiinsa ja kehittää omaa toimintaansa. Lisäksi kaikki muutkin asiasta kiinnostuneet ovat tietysti tervetulleita!

 

IKIOMA IHANA IMATRA -hanke lyhyesti

Hanke tarjoaa valmennusta, neuvontaa ja rahoitusta seuraavien tavoitteiden mukaiseen toimintaan.

Ikioma Ihana Imatra -hankkeen tavoitteena on

1) käynnistää kansalaislähtöisen kehittämisen toimintatavan juurruttaminen Imatran kaupunkialueelle,

2) lisätä sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyttä, edistää työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksia sekä sosiaalista osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä kehittämällä yhdistysten toimintaa ja

3) kannustaa yhdistyksiä tekemään yhteistyötä yli totuttujen rajojen.

Hankkeessa on monta osaa: valmennusosa ja 7-10 hankkeen tavoitteita toteuttavaa osahanketta, joista rahoituspäätöksessä on mainittu kaksi. Loput osahankkeet etsitään hankkeen aikana.

Imatra-työryhmän jäsenet:
* Jaana Valtoaho ja Heikki Luukkanen, varajäsen Liisa Lajunen
* Toni Kainulainen ja Sofian Gezuri, varjaäsen Markus Sainio
* Jesse Kotiranta ja Milja Hyvärinen, varajäsen Antti Kuusi
 
Valmennusosan (osa-aikaisten) työntekijöiden yhteystiedot:
* hankesihteeri Hanna-Maija Leinonen, 0443378457, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
* toiminnanjohtaja Riitta Bagge, puh 0505969489, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
* hankeneuvoja Markku-Pekka Antikainen, puh 0503518990, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2017 - 31.12.2018

Hankkeen hallinnoija: Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Hankkeen rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Suomen valtio, Imatran kaupunki ja osahankkeiden toteuttajat.

Tule mukaan Leader-talkoisiin

 

Järjestämme tänä keväänä kaikille avoimet talkoot yhdessä seuraavien kylien kanssa:

* Hossukka, Imatra 9.5.2017

* Myllykoski, Ruokolahti 15.5.2017

* Miettilä, Rautjärvi 16.5.2017

* Kumpu, Parikkala 23.5.2017 

Talkoot alkavat klo 18.

 

 

Kokouskutsu! Yhdistyksen kevätkokous 26.4.2017

Kokouskutsu!

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n kevätkokous pidetään Ruokolahdella Käpälämäen baarilla  (osoite: Pohjalankilantie 1888, 56440 Pohja-Lankila) keskiviikkona 26.4.2017 klo 18:30.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

TERVETULOA!

 

Kokousaineisto:

Retki Rantasalmelle ja Joroisiin 13.5.2017!

 

Lähde retkelle!

Lauantaina 13.5.2017 suuntaamme Etelä-Savoon tutustumaan Leader-rahoitusta saaneisiin hankkeisiin. Joroisissa vierailemme Kaitaisten kylässä ja Rantasalmella kuulemme mitä Pyörre-hankkeessa on saatu aikaiseksi. Reissu huipentuu Rantasalmen Nuorisoteatterin Oliver-musikaaliin! Retkiohjelma löytyy täältä.

Kuljetuksen ja yhdistyksen jäsenten musikaaliliput tarjoaa Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry.

Ilmoittaudu viimeistään perjantaina 28.4.2017. Paikkoja musikaaliin on varattu 15, joten ole ripeä!

Yhteystiedot:
Markku-Pekka Antikainen
puh 0503518990
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Kaitaisten kylä https://sites.google.com/site/kaitaistenkyla/home

Rantasalmen nuorisoteatteri http://www.tornis.net/nuorisoteatteri/14

 

Attachments:
Download this file (Jäsenretki 04-2017.pdf)Retkiohjelma 13.5.2017

Vuoden 2017 Hankehaka ja Viilipytty

Vuoden 2017 Hankehakaksi valittiin Ruokolahden Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Matti Jaatinen.

Vuoden 2017 Viilipytyksi valittiin Rautjärven kunnan projektipäällikkö Juha-Pekka Natunen.

Onneks olkoon teille molemmille!

 

Syyskokouksessa tehtiin henkilövalintoja

Vuonna 2017 puheenjohtajana toimii Antti Kanerva!

Hallituksen jäsenet (ja varajäsenet) 2017

Parikkala: Taina Tolkki (Antti Paajanen), Mikko Europaeus (Terhi Torikka), Eeva-Liisa Siitonen (Riitta Rissanen)

Rautjärvi: Teemu Europaeus (Krista Kääriä), Jenni Brown (Timo Hinkkanen), Maija-Liisa Hallikainen UUSI (Mikko Tolvanen UUSI)

Ruokolahti: Irja Liimatainen (Anu Narinen), Markku Nurmi UUSI (Satu Putto), Olli Tiilikainen (Sari Raijas UUSI)

Imatra: Heikki Luukkanen (Liisa Lajunen), Rita Wallenius (Matti Kohonen), Antti Kanerva (Ulla Eerikäinen)

Syyskokous 16.11.2016 klo 18:30

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n syyskokous pidetään Imatran Kylpylällä keskiviikkona 16.11.2016 klo 18:30.

Kokouskahvia on tarjolla alkaen klo 18:00.

 

Tervetuloa!

Leaderin 20-vuotisjuhlat 28.10.2016

 

Itä-Suomen kalatalousryhmä

Itä-Suomen kalatalousryhmän nettisivut löytyvät nyt osoitteesta www.kalanvuoksi.fi

Itä-Suomen kalatalousryhmä toimii elinkeinokalatalouden kehittämiseksi ja edistämiseksi Pohjois- ja Etelä-Savon sekä Pohjois- ja Etelä-Karjalan alueilla. Kalatalousryhmän tehtävänä on tukea elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun kehittämistä paikallisten hankkeiden kautta. Käytännössä se tehdään auttamalla yrityksiä tukihakemusten laadinnassa ja myöntämällä rahoitusta erilaisille hankkeille. Hankkeet rahoitetaan kansallisista ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) varoista.

Itä-Suomen kalatalousryhmän "Kiehtovat Kalavedet" -kehittämisstrategian 2014-2020 pääteemat ovat:

* verkostoitunut ja monipuolinen kalatalous
* kalastusmatkailu
* vesistöjen monipuolinen merkitys, käyttö ja osallisuus

Kaikissa pääteemoissa Itä-Suomen kalatalousryhmän rooli on aktivoiva, toimenpiteitä käynnistävä ja innovaatioita tukeva. Kalatalousryhmä tekee tiivistä yhteistyötä Leader-ryhmien, ELY-keskusten, koulutusorganisaatioiden sekä muiden kehittämishankkeiden kanssa. Erityisesti teemassa ”vesistöjen monipuolinen merkitys, käyttö ja osallisuus” kalatalousryhmä aktivoi toimenpiteitä, joita voidaan toteuttaa paikallisten Leader-ryhmien kautta. Kalastusmatkailuun liittyviä kehittämis- ja investointihankkeita ohjataan myös muihin rahoituslähteisiin.

Tukea voi saada esimerkiksi:

* ammattikalastajien yhteistyön lisäämiseen
* ammattikalastajien liiketoiminnan, uusien tuotteiden ja toimintamuotojen kehittämiseen
* nuorten aktivointiin
* kalastusmatkailun kehittämiseen
* kalan käytön monipuolistamiseen
* kalavesien hallinnon kehittämiseen
* kansainväliseen yhteistyöhön

Lisätietoja: Itä-Suomen kalatalouden toimintaryhmän aktivaattori Pekka Sahama puh. 050 550 2100 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

Vauhtia rattaisiin tammi- helmikuussa

Vauhtia rattaisiin – rahoitusillat tammi-helmikuussa 2016 Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n pääasiassa Maaseuturahoitukseen liittyvät infotilaisuudet pidettiin * 13.1.2016 Parikkalan kunnanvirastolla Harjulinnassa * 20.1.2016 Rautjärven kunnanvirastolla * 27.1.2016 Ruokolahden kunnanvirastolla * 3.2.2016 Imatran kaupungintalolla

Tukihaku on käynnissä!

Hakemus tehdään sähköisesti Hyrrä-palvelussa (www.mavi.fi/hyrra). Sähköiseen asiointiin tunnistaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Lisäksi hakijan tulee huolehtia ennen hakemuksen tekemistä, että hänellä on hakemuksen allekirjoittamiseen tarvittava Katso-tunniste ja valtuutukset tehtynä osoitteessa yritys.tunnistus.fi. Aloittava yrittäjä voi hakea tukea myös ilman Katso-tunnistetta.

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n hankehaku on jatkuva ja yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa käsittelemään hankkeita ja antamaan niistä lausuntoja (puoltolausunnon saaneet hankkeet löytyvät täältä: Puolletut hankkeet 2015-2016). ELY-keskuksessa rahoituspäätöksenteko käynnistyi tammikuussa 2016.

Ota yhteyttä
  • Yhteystiedot

   Parikkalantie 45,
   59100 Parikkala
   Ma – Pe: 9:00 – 15:00
   Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
   Katso kaikki yhteystiedot

  • Liity jäseneksi

   Täytä jäsenlomake

   Seuraa myös

   Facebookissa