Yhdistyksille 50% tukea hankintoihin!

Vauhtia rattaisiin -teemahanke

Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:n hallitus valitsi kuusi alahanketta rahoitettavaksi 11.10.2017!

* * * * *

Hankkeen tavoitteena on luoda uusia harrastusmahdollisuuksia sekä aktivoida ja kehittää yhdistystoimintaa pienten investointien avulla. Kohderyhmänä ovat nuoriso ja lapsiperheet. Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi liikuntaan, kulttuuriin, tapahtumiin tai kokoontumistiloihin

Teemahankkeen alahankkeissa toteutettavilla investoinneilla voidaan muun muassa hankkia urheilu-, peli-, teatteri- ja muita harrastusvälineitä sekä kalusteita kokoontumis- ja ajanviettopaikkoihin. Näiden toimenpiteiden avulla kehitetään harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia sekä lisätään maaseudun vetovoimaa asuinpaikkana. 

Teemahankkeen sisältö, koko, tuki ja toteutusaika

Alahankkeilla rahoitetaan pieniä kone-, laite- ja kalustoinvestointeja. Alahankkeen minimikoko on 1000 € ja maksimikoko 10 000 €.  Alahankkeille myönnettävä tuki on enintään 50 prosenttia. Talkoot eivät tässä hankkeessa kelpaa omarahoitukseksi.

Alahankkeiden toteutusaika on 15.10.2017 - 31.12.2018

Teemahankkeen hallinto

Teemahankkeen kokonaishallinnoinnista vastaa Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry. Yhdistyksillä on mahdollisuus hakea alahankkeita. Leader-toimisto vastaa alahankkeiden kokoamisesta ja niiden tallentamisesta Hyrrä-järjestelmään sekä alahankkeiden toteuttajien kouluttamisesta ja opastuksesta. Alahankkeita toteuttavat yhdistykset vastaavat oman alahankkeensa toteuttamisesta. Teemahanke tarjoaa mahdollisuuden tutustua hanketoimintaan mahdollisimman kevyin hallinnollisin järjestelyin.

Hakuprosessin kulku

a) Yhdistys päättää omassa kokouksessaan hakea alahanketta. Yhdistyksessä täytetään hakemuslomake ja laaditaan tarvittaessa hankesuunnitelma.

b) Yhdistys toimittaa kaikki hakemukseen tarvittavat liitteet Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin toimistolle viimeistään 30.9.2017.

c) Leader-hallitus käsittelee saapuneet hakemukset ja valitsee teemahankkeen alahankkeet lokakuussa 2017.

d) Kaikkien hankkeeseen hyväksyttyjen alahankkeiden toteuttajien kanssa tehdään tuensiirtosopimus, jossa sovitaan tuen siirtämisestä Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry:ltä alahanketta toteuttavalle yhdistykselle. Sopimuksessa määritellään myös vastuut ja työnjako. Leader-toimisto lähettää kaikki alahankkeet sisältävän hakemuksen Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen.

e) Omaa alahanketta voi lähteä toteuttamaan omalla riskillä, kun hakijayhdistys on saanut tiedon, että hakemus on tullut ELY-keskuksessa vireille.

f) Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry järjestää koulutusta hankkeen toteuttamiseen liittyen.

g) Yhdistys toteuttaa alahanketta omalla kustannuksellaan. Tuki haetaan jälkikäteen maksuun kaikkien alahankkeiden kanssa yhdessä. 

Alahankkeen hakija

Alahankkeiden hakijoita koskevat samat vaatimukset kuin Leader-tuen muitakin hakijoita. Tuki on tarkoitettu yhdistyksille, joiden toiminta kohdistuu Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin toiminta-alueelle (Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Imatran maaseutualue).

Alahankkeiden valintakriteerit

Kaikkien alahankkeiden tulee täyttää yleiset hyväksyttävyysvaatimukset, joita ovat sopivuus Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin kehittämisohjelmaan sekä idean ja toteutuksen paikallisuus. Tämän lisäksi arvioidaan hakijan sitoutuneisuutta ja hankkeen sosiaalista vaikuttavuutta. Yleishyödyllisille alahankkeille olennaista on myös se, että hankkeen tuloksista tiedotetaan ja hakijayhdistyksen toiminta on avointa ja siihen voivat uudet toimijat osallistua. Sellaiset hakemukset ovat etusijalla, joiden tuloksena syntyy uutta toimintaa ja uutta yhteistyötä. Kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan myös alahankkeiden valinnassa.

Hyväksyttävyys- ja valintakriteerit

Hyväksyttävät kustannukset ja hakeminen

Maaseudun hanketuesta annettuihin lakeihin ja säädöksiin perustuvia, hyväksyttäviä kustannuksia ovat tässä hankkeessa pienet kone-, laite- ja kalustohankinnat. Etukäteen hyvin mietitty kustannusarvio vähentää yhdistyksen riskejä ja auttaa hankkeen toteuttamisessa. 

Hakemus tehdään Maaseutuviraston lomakkeelle 3325B

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

 - hankesuunnitelma, joka sisältää tietoa hakijasta, perustelut, konkreettisen suunnitelman siitä mitä tehdään, tekijät, aikataulun sekä kustannusarvion  

 - yhdistysrekisteriote, josta käy ilmi nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt

 - yhdistyksen säännöt

 - viimeisin tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus

 - kokouspöytäkirja, jossa on päätetty hankkeen hakemisesta

 

Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa ottaa yhteyttä Leader-toimistoon.

Osoite: Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry, Parikkalantie 45, 59100 Parikkala

Markku-Pekka, puh 0503518990, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Riitta, 0505969489, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

 

 

 

Ota yhteyttä
  • Yhteystiedot

   Parikkalantie 45,
   59100 Parikkala
   Ma – Pe: 9:00 – 15:00
   Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
   Katso kaikki yhteystiedot

  • Liity jäseneksi

   Täytä jäsenlomake

   Seuraa myös

   Facebookissa