Ympäristötuki

Myös ei-viljelijöiden kohteita on mahdollista saada tuetun hoidon piiriin!

Tukimuodot:

Erityisympäristötukisopimukset

 • luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen (5 tai 10 -vuotinen sopimus)
 • monivaikutteisen kosteikon hoitoa koskeva 5 tai 10 -vuotinen sopimus
 • perinnebiotoopin hoitoa koskeva 5-vuotinen sopimus

Ei-tuotannollisten investointien tuki

 • monivaikutteisen kosteikon perustaminen
 • arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaus ja aitaaminen

Perinnebiotooppi

Perinnebiotooppeja voivat olla kedot, niityt, hakamaat, metsälaitumet (ei kuitenkaan peltoalueet), alueet joilla on merkkejä laidunnuksesta tai niitosta ja jotka ovat syntyneet ihmistoiminnan, perinteisen karjatalouden tuloksena.

Sopimuksen piiriin tulevan alueen pinta-alan tulee olla vähintään 30 aaria ja yksittäisen lohkon minimikoon viisi aaria.

Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen

Tässä tukimuodossa hakija voi perustaa ja/tai hoitaa kasvi- ja eläinlajien säilymisen ja lisääntymisen sekä viljelymaiseman kannalta tärkeitä alueita tai kohteita.

Tällaisia ovat esimerkiksi pellon ja tien tai pellon ja vesistön väliset reuna-alueet, peltojen metsäsaarekkeet, uhanalaisten lajien esiintymispaikat, pienet kosteikot ja tulvapellot, lintujen pesintä-, ruokailuja levähdysalueina toimivat pellot, perhosten elinympäristöt ja muut monimuotoisuuspellot sekä pelloille perustettavat luonnon monimuotoisuuskaistat.

Näiden toimenpiteiden ohella sopimukseen voidaan sisällyttää tilan viljelyhistoriaan kuuluvien rakennelmien sekä niiden lähiympäristöjen hoito.

Sopimuskausi on viisi (5) vuotta tai kymmenen (10) vuotta.

Monivaikutteinen kosteikko

Kosteikon tulee olla alueellisen ympäristökeskuksen laatimassa yleissuunnitelmassa tarpeelliseksi katsottu kohde. Luontainen paikka – pellon reuna-alue, herkästi tulviva pelto, pengerretty kuivatusalue tai metsämaa.

Monivaikutteinen kosteikko puhdistaa valumavesiä sitomalla kiintoainesta ja ravinteita, elävöittää maisemaa, lisää luonnon monimuotoisuutta ja hyödyttää riista-, kala- tai raputaloutta.

Tutustu lisää aiheeseen:

Oppaat ja lomakkeet
Ympäristökeskus


Ota yhteyttä
  • Yhteystiedot

   Parikkalantie 45,
   59100 Parikkala
   Ma – Pe: 9:00 – 15:00
   Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
   Katso kaikki yhteystiedot

  • Liity jäseneksi

   Täytä jäsenlomake

   Seuraa myös

   Facebookissa